Meny

AFS 2001 SAM

Vad är AFS 2001:1 eller SAM?

AFS 2001:1 är en föreskrift från Arbetsmiljöverket som heter Systematiskt ArbetsmiljöArbete och omfattar samtliga företag i Sverige. Tidigare gick det att certifiera sig mot AFS 2001:1, men sedan ISO 45001 kom har detta inte varit möjligt.

4951534-3d-small-people-stethoscope-and-medical-kit.jpg

Vad krävs enligt AFS 2001:1?

Följande krav måste uppfyllas för att du ska uppfylla författningskraven;

Arbetsmiljöpolicy
Du måste ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver riktlinjerna för ditt arbetsmiljöarbete. Om du har fler än 10 anställda måste den vara dokumenterad.

Samverkan
All personal ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö. I praktiken innebär det att du arrangerar interna möten där du och dina anställda diskuterar arbetsmiljön på företaget.

Ansvar och befogenheter
Du måste fördela arbetsmiljöansvaret inom företaget. Om du har fler än 10 anställda ska denna fördelning vara dokumenterad.

Kompetens
Personalen ska ha den kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter inklusive kunskaper om de risker som finns på arbetsplatsen samt hur de ska arbeta för att förebygga dessa risker.

Riskbedömning
Du ska identifiera vilka risker som finns på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att förebygga eller eliminera dessa risker. Observera att denna riskbedömning ska vara skriftlig.

Rutiner
Det ska finnas dokumenterade rutiner för hur personalen ska arbeta för att förebygga riskerna i de fall som riskerna bedöms som allvarliga.

Utredning av olyckor och allvarliga tillbud
Det finns också krav på att det ska ske en utredning för alla allvarliga tillbud och olyckor. Anmälan och utredning sker via följande länk; https://anmalarbetsskada.se/

Skriftlig sammanställning
Du ska göra en årlig sammanställning av inträffad ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. Denna sammanställning ska vara skriftlig.

Uppföljning av SAM-arbetet
Föreskriften kräver också att du ska göra en uppföljning (=egenkontroll) av ditt arbetsmiljöarbete. Om ni är fler än 10 anställda ska denna uppföljning vara skriftlig.

Företagshälsovård
Har ni inte kompetensen för ert systematiska arbetsmiljöarbete inom företaget kan ni anlita företagshälsovården som hjälp. Observera att företagshälsovården då ska ha kompetens inom just företagshälsovård.

Vad kan vi hjälpa till med?

På Certway har vi många duktiga arbetsmiljökonsulter och vi kan hjälpa dig med allt från att göra punktinsatser som utföra riskbedömningar, utbilda personalen, till att vägleda dig genom framtagningen av hela ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Kontakta oss om du vill veta mer.

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies