Certway
Meny

Blogg

Broccoli Engineering certifierade

2019-06-11 Vi gratulerar Broccoli Engineering AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Broccoli grundades år 1993 av Björn Bergholm vid sidan om Chalmersstudierna. Genom åren har företaget vuxit och är numera ett väl utvecklat teknikkonsultbolag specialiserat inom elektronikutveckling. Deras konsulter är ingenjörer med olika inriktningar, främst inom Elektronik, Data, Mekatronik och Teknisk Fysik. Med sin hårdvaru- och mjukvarukompetens kan de erbjuda tjänster inom design, konstruktion och testning av inbyggda system. De hjälper till att täcka behov i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara i flera olika branscher. Läs mer

Systempartner i Mälardalen och Dalarna (Gibon Västerås) certifierade

2019-06-10 Vi gratulerar Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB
(Gibon Västerås) till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB ingår i Gibongruppen, som har olika kompetensområden. Deras affärsmodell bygger på att de nyttjar varandras spetskompetenser mellan kontoren. Det innebär att de både kan ha en lokal närvaro och en stor bredd i deras erbjudande. Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer runt om i landet. Gibon är en entreprenörsdriven organisation med stort kundfokus. Organisationen genomsyras av drivkraft, kreativitet, ansvarsfullhet och engagemang. De är idag 140 medarbetare och omsätter 300 miljoner kronor per år, och de har en tydlig tillväxtstrategi.
Deras målsättning är att nå en omsättning om minst 1,5 miljarder kronor om fem år. Läs mer

Etiprint certifierade

2019-05-06 Vi gratulerar Etiprint AB till certifieringen mot ISO 9001 och
ISO 14001. Etiprint är specialister på alla typer av etiketter och speciellt självhäftande etiketter. De finns i västra Sverige men har kunder över hela Sverige och övriga Norden. De jobbar med olika typer av tryckmetoder beroende på uppdraget; digitaltryck, flexotryck, plantryck, screentryck eller folderetiketter. Även om etiketter är deras specialitet, så arbetar de också med andra trycksaker. Etiprint är stolta över sin ISO-certifiering mot miljö och kvalitet, och hoppas det ska bidra till lägre miljöpåverkan från deras tjänster och ännu bättre kvalitet för sina kunder. Läs mer

Wani Energi och Wani El certifierade

2019-04-18 Vi gratulerar Wani Energi AB och Wani El AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Wani Energi AB utför alla förekommande installationer inom energi och fastighetsautomation. De utvecklar och levererar fabrikats oberoende automationslösningar, från utredning och konsultation till färdig anläggning. Deras samarbete resulterar i ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Inget projekt är för litet eller för stort för dem, de utför allt från serviceuppdrag till PLC-system för hela fastighetsbestånd samt integration i överordnade styrsystem. Läs mer
Wani El AB startade redan 1969 och vid det här laget har de många goda kundreferenser. De är en av Örebros mest inarbetade elinstallatörer med mångårig erfarenhet och hög kompetens. Wani El och arbetar mot företag, fastighetsägare och privatkunder och utför alla förekommande installationer inom el & tele. Läs mer

Colligo Vårdkompetens certifierade

2019-04-15 Vi gratulerar Colligo Vårdkompetens AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015. Colligo startade sin verksamhet i februari 2015 med visionen att göra skillnad inom svensk vårdbemanning. De var fyra personer som hyrde ett par kontorsplatser och började bygga grunden till att växa in i sina stora ambitioner. Att bli en av marknadens ledande aktörer har varit viktigt från början för att kunna vara med och leda branschens utveckling. Stort engagemang, trygghet, pålitlighet och nytänkande har lyft Colligo till att bli en stor och känd aktör. De har samarbete med vårdgivare inom slutenvård, primärvård och kommun och kan erbjuda uppdrag runt om i hela Sverige. Från början var huvudfokus sjuksköterskor men idag riktar de sig mot alla typer av vårdpersonal. Läs mer

Witzenmann Sverige certifierade

2019-04-11 Vi gratulerar Witzenmann Sverige AB till certifieringen mot
ISO 14001:2015. De är sedan tidigare certifierade mot ISO 9001:2015 och ISO 3834-2:2005. Som integrerad medlem i Witzenmann-gruppen erbjuder de lokalt producerade, innovativa, och kostnadseffektiva tekniska lösningar med hög kvalitet. Deras kunder har tillgång till deras breda tekniska kunnande och deras utvecklingskapacitet med specialiserade ingenjörer och marknadsfokuserade team med stor erfarenhet efter många år som ledande tillverkare av flexibla element. Witzenmann Sverige AB har sin styrka i problemlösning, tekniskt kunnande samt snabba och säkra leveranser. De är nu både kvalitets- och miljöcertifierade, innehar nödvändiga licenser och godkända svetsprocedurer för att uppfylla en mängd EU-krav på svetsning, provtryckning och produktsäkerhet. Deras personals kompetens och färdigheter utvecklas kontinuerligt med hjälp av Witzenmann-gruppens omfattande utbildningsprogram.Läs mer

JS Maskin certifierade

2019-04-03 Vi gratulerar JS Maskin AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. JS Maskin är ett högteknikföretag inom tunnplåtsbearbetning vad gäller både maskinpark och personal. Deras ambition är att vara ledande inom sitt område med snabba prototyparbeten och hög kvalité på både serie- och stycktillverkning. De finns i egen fastighet i Västberga med en total yta på cirka 2000 kvm och har en modern maskinpark där arbetet består av stansning, laserskärning, bockning, samt svetsning av plåtdetaljer till deras kunder. Tillverkningen består av små till medelstora serier och prototyparbeten i stål, rostfritt och aluminium. Personalen är väl utbildad för sina arbetsuppgifter med många års erfarenhet av verkstadsarbete. För att upprätthålla kompetensnivån sker fortlöpande utbildning av maskinleverantörer och programtillverkare. Läs mer

Euromekanik certifierade

2019-03-27 Vi gratulerar Euromekanik AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Euromekanik är ett väletablerat företag och har varit en hjälp i processen för kunder inom energigas, ånga och petrokemi, sedan 1974. De är ett oberoende bolag med enskild ägare som arbetar med tillverkare i världsklass för att kunna leverera komponenter och system som mäter, styr, reglerar och hanterar gaser, ånga och processvätskor. De har en stabil verksamhet som stadigt växer med både fler medarbetare och nya spännande agenturer. Deras verksamhet bygger på ett helhetstänkande där Euromekanik har kunskapen, komponenterna och systemlösningarna som hjälper kunden genom hela processen fram till en säker lösning. Läs mer

Piscator Ventilation certifierade

2019-03-21 Vi gratulerar Piscator Ventilation AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Piscator Ventilation startades i januari 2003 av Ove och Jörgen Piscator med huvudinriktning att utföra luftbehandlingsinstallationer. Bra klimat är idag ett konkurrensmedel för dig som fastighetsägare. En viktig del i deras affärsidé är att komma in i projekten i ett tidigt skede för att ha möjlighet att påverka såväl den tekniska lösningen som ekonomin i projekten. Piscator Ventilation har teknisk kompetens att i egen regi utveckla och projektera luftbehandlingsinstallationer efter kundens krav och önskemål. Projekteringen sker i AutoCad 3D. Läs mer

Kökspennan certifierade

2019-03-20 Vi gratulerar Kökspennan AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Kökspennan ritar storkök och hjälper även till med upphandling av utrustning. Kökspennan ser till att deras kunder får ett välfungerande kök med en god arbetsmiljö och med rätt flöden samt så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt. De har sitt kontor i Stockholm och är i dagsläget 10 anställda. Läs mer

Göteborgs Begravningstjänst certifierade

2019-03-05 Vi gratulerar Göteborgs Begravningstjänst AB till ytterligare en certifiering – ISO 14001:2015. Göteborgs Begravningstjänst är sedan september 2018 certifierade mot ISO 9001:2015. De utför begravnings-transporter för begravningsbyråer, Polismyndigheten, kommuner och landsting. Företaget startades 1934 och drivs nu precis som då, med värdighet och empati som ledord.
Göteborgs Begravningstjänst AB har 9 anställda och omsätter ca 11 Mkr.

SolTech Energy certifierade

2019-02-01 Vi gratulerar SolTech Energy Sweden AB till certifieringen mot ISO 14001:2015. De är sedan tidigare certifierade mot ISO 9001:2015. SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter ? kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Läs mer

Heraeus Electro-Nite certifierade

2019-01-22 Vi gratulerar Heraeus Electro-Nite AB till certifieringen mot
ISO 45001:2018. Heraeus Electro-Nite har under de senaste 50 åren varit ledande inom mätteknik för flytande metaller. De erbjuder den metallurgiska industrin kompletta mätsystem, bestående av engångssonder, instrument och tillbehör. För vissa applikationer har de utvecklat kontinuerliga system, t.ex. för temperaturmätning. Ett brett utbud av provtagare säkerställer funktionen i olika applikationer. Deras kvalitet, innovation och service utgör grunden för deras kunders förtroende. Nytänkande inom produktutveckling för att möta nya krav garanterar våra kunders produktion och produkters kvalitet. Heraeus Electro-Nite är sedan tidigare certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001.
Läs mer

Ronna vårdcentral certifierade

2019-01-16 Vi gratulerar Ronna vårdcentral (Olive Care AB) till certifieringen mot ISO 14001:2015. Ronna vårdcentral bedriver husläkarverksamhet och basal hemsjukvård och har nu 7 500 listade personer. De har successivt växt från 2011 då de började verksamheten. De har som mål att ge god och lättillgänglig vård för alla som söker dem. Genom miljöcertifieringen kan de även bidra till ett hållbart sätt att bedriva verksamheten på.

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 25 kunder mot certifiering! Vi gratulerar nedanstående företag till ett väl genomfört ISO-arbete, och det är nu resan mot lönsamhet, effektivitet och glädje börjar!

Sjötofta Stålmontage AB EN 1090, ISO 3834
OmsorgsLyftet Utbildningar AB
OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB ISO 9001, ISO 14001
K.B.M. Kvillebäckens Mekaniska Verkstad AB ISO 9001, ISO 14001
Norrländska Vapenaffären AB ISO 9001, ISO 14001
Ingeniörsfirma Bågenfelt & Hellström AB ISO 9001, ISO 14001
Energy Opticon AB ISO 9001
AB Vårby Färghall
AB Södertälje Färghandel ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1
GEP Communication Group AB ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001
Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Gerkes Byggmontage AB ISO 9001, ISO 14001
Göteborgs Begravningstjänst AB ISO 9001
AB Truck & Krantjänst ISO 9001, ISO 14001
Svensk Spedition & Transport AB ISO 9001, ISO 14001
Pipecoating Svenska AB ISO 9001, ISO 14001
Icko Clean AB ISO 9001, ISO 14001
Doft AB ISO 9001
Genovis AB ISO 9001
Stockholms Plåt- & Gummi Perforering SPG AB ISO 9001, ISO 14001
Bollnäs Verkstad Production AB ISO 9001
Södra Ventilations Gruppen AB ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Alnova Balkongsystem AB ISO 14001
Euromekanik AB ISO 9001, ISO 14001
Göteborgs Begravningstjänst AB ISO 14001
Network Enabling System Partner (NESP) AB ISO 9001, ISO 14001
Ronna Vårdcentral ISO 14001
SolTech Energy Sweden AB ISO 14001

Alnova Balkongsystem certifierade

2018-12-07 Vi gratulerar Alnova Balkongsystem AB till certifieringen mot
ISO 14001:2015. Alnova är sedan tidigare certifierade mot ISO 9001:2015 och SS EN 1090-1. Alnova Balkongsystem startade sin verksamhet för närmare 40 år sedan, utvecklingen har varit stark sedan dess och de har erhållit en framträdande position på den svenska marknaden. De tillverkar och marknadsför egenutvecklade balkonginglasningar, räcken, skärmar samt tak, och via deras samarbetspartners erbjuder de även balkongplattor i betong eller komposit. Tillverkning, kontor och en komplett utställningshall finns på deras huvudkontor i Orrekulla industriområde i Göteborg. Läs mer

Stockholms Plåt & Gummiperforering SPG AB certifierade

2018-11-27 Vi gratulerar Stockholms Plåt- och Gummiperforering SPG AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Det tog mindre än ett år att certifiera sig enligt kvalitets- och miljöstandarderna och de har fått ett mycket enklare system än tidigare. De tillverkar och säljer utrustning och tillbehör för filtrering, siktning, sortering och slitskydd samt galler, nätprodukter och metall med hål i till kunder inom gruv- & grusindustri, byggindustri, smidesverkstäder samt arkitekter och designers. Familjeföretag som drivs i andra generationen av bröderna Håkan och Peter Cederberg. Läs mer

Södra Ventilations Gruppen certifierade

2018-11-19 Vi gratulerar Södra Ventilationsgruppen AB till certifieringen mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Södra Ventilations Gruppen kan ventilation - vanligt förekommande uppdrag är ovk besiktning, installation och underhåll.
Deras arbetsområde är stor Stockholm, de levererar allt från första idé till färdig installation. De erbjuder såväl specialtjänster som helhetslösningar, från design och projektering till installation, drift och underhåll.
De vänder sig till byggföretag, konsulter, bostadsrättsföreningar, privatpersoner, fastighetsägare, industrier, kommuner m fl. Södra Ventilations Gruppen AB samarbetar med flera aktörer inom olika områden, t ex inom el, rör och bygg. Läs mer

Icko Clean certifierade

2018-11-16 Vi gratulerar Icko Clean AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Icko Clean AB tvättar och sanerar spårgående trafik och personbilar till både privatpersoner och företag. Några av deras kunder är SJ AB, SJ Götalandståg, Green Cargo, MTR Express, Infranord, och Göteborg Stads leasing. ?En grym konsult och engagemang från egen personal gjorde resan mot ISO-målet mödan värt?, det säger Icko Cleans verksamhetschef Jimmie Karlsson. Läs mer

Bollnäs Verkstad Production certifierade

2018-11-13 Vi gratulerar Bollnäs Verkstad Production AB till certifieringen mot ISO 9001:2015. Bollnäs Verkstad Production AB (BVP) ägs av Atlings Maskinfabrik i Ockelbo och ingår i industrikoncernen Inducore som är verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponenttillverkning. Inducore finns representerade på flera platser i Sverige och har även verksamhet i Kina och Polen samt samarbetspartners i ett antal länder. I syfte att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet präglas verksamheterna inom Inducore av entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet. Läs mer

Genovis certifierade

2018-11-09 Vi gratulerar Genovis AB till certifieringen mot ISO 9001:2015. Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Läs mer

Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB certifierade

2018-10-01 Vi gratulerar Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB till certifieringen mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.
SDC AB är ett bolag som tillverkar och säljer diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av diamantborrning och diamantsågning. Företaget SDC AB är relativt ungt företag, men personalen har en genuin kunskap och lång erfarenhet inom diamanthåltagning. I stort sett all deras erfarenhet och kunnande har de Hagby Bruk AB att tacka för, där nästan samtliga haft anställning - vissa av dem i över 40 år. Idag har de två anläggningar i Sverige med 10-12 anställda. En verkstadsbutik i Stockholm med 2 personer som sköter Stockholmsmarknaden med allt från kronlödning till service av borrmotorer och väggsågar. Deras andra anläggning ligger i Nora där vi är 8-10 personer som sköter administration, försäljning och produktion. Läs mer

Svensk Spedition & Transport certifierade

2018-09-28 Vi gratulerar Svensk Spedition & Transport AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Svensk Spedition & Transport AB är ett transportbolag som fraktar styckegods, del- och hel last inom hela Sverige. Man använder egna fordon med skickliga chaufförer och samarbetar med noggrant kontrollerade underentreprenörer i hela landet. Läs mer

Truck & Krantjänst certifierade

2018-09-25 Vi gratulerar AB Truck & Krantjänst till certifieringen mot
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Truck & Krantjänst är ett erfaret och kundinriktat företag som bedriver verksamhet inom lyft, tunggodshantering och specialtransporter. Med yrkeskunnigt och erfaren personal ihop med modern utrustning samt maskiner kan de erbjuda sina kunder kvalificerad service. Deras mål är att alla kunder som finns framförallt i Skaraborgs län ska se Truck & Krantjänst som det självklara valet när något ska lyftas, flyttas eller transporteras. Läs mer

Göteborgs Begravningstjänst certifierade

2018-09-17 Vi gratulerar Göteborgs Begravningstjänst till certifieringen mot
ISO 9001:2015. Göteborgs Begravningstjänst AB utför begravningstransporter för begravningsbyråer, Polismyndigheten, kommuner och landsting. Företaget startades 1934 och drivs, nu precis som då med värdighet och empati som ledord. Läs mer

Certways KMA-samordnardagar 2018

2018-07-04 Enligt önskemål från förra årets deltagare har vi i år mer fokus på goda exempel och hur man lyckas med sitt Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbete. Vi kommer mixa föreläsningar med workshops för att du ska få ut så mycket som möjligt av dagen.

Göteborg: Ekocentrum 5 oktober 2018 08:30-15:00
Stockholm: Freys Hotel 12 oktober 2018 08:30-15:00

För mer information och anmälan, läs här

GEP Communication Group certifierade

2018-06-13 Vi gratulerar GEP Communication Group AB till certifieringen mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001. GEP Communication Group AB är en av nordens största och ledande byråer inom produktkommunikation och kampanjer. De arbetar under omfattande kvalitets- och miljökontroller och erbjuder sina kunder en komplett tjänsteportfölj innehållande konceptutveckling, innovation, design, produktion, webbshop, lagerhållning och global distribution. Projekt- och kollektionsbaserade lösningar, globala kampanjer och allt däremellan - ett samarbete med dem ger effekt! Deras mål är att utveckla produkter som stärker sina kunders varumärken, de har sedan starten tagit fram mer än 25 000 olika produkter för sina kunders räkning ? och varje dag blir det fler. Läs mer

CertwayNytt maj 2018

2018-05-17 Senaste nyheterna från oss, läs här

Vårby Färghall och Södertälje Färghandel certifierade

2018-05-09 Vi gratulerar AB Vårby Färghall och AB Södertälje Färghandel till certifieringen mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AFS 2001:1. Vårby Färghall och Södertälje Färghandel vill vara de bästa leverantörerna för att skapa hemtrivsel. Med stark betoning på idéer och inspiration har de ambitionen att ta hand om och inspirera dig till nya tankar om färg, tapeter och golv. Varje dag vill de inspirera till att utveckla just dina idéer om ditt hus, din lägenhet eller dina möbler. De lyssnar och ger råd för att du ska hitta din stil med hjälp av deras väl utvalda sortiment. De är dina färghandlare i Vårby och Södertälje, och tillsammans med dig kan de göra omvärlden lite vackrare och mer hållbar. Läs mer om Vårby Färghall och Södertälje Färghandel

Energy Opticon certifierade

2018-05-07 Vi gratulerar Energy Opticon AB till certifieringen mot
ISO 9001:2015. Energy Opticon erbjuder en IT-lösning, programvaran Energy Optima 3, för energiföretag. Detta unika system med bland annat prognos- och optimeringsberäkningar, är ett mycket kraftfullt verktyg för att ge en gemensam grund för planering av energiproduktion och energihandel. De har mer än 26 års erfarenhet inom branschen. Deras långa erfarenhet och know-how och samverkan med sina kunder är det som utmärker företaget. Läs mer

Norrländska Vapenaffären AB certifierade

2018-04-09 Vi gratulerar Norrländska Vapenaffären till certifieringen mot
ISO 9001 & ISO 14001. Norrländska Vapenaffären AB ett av Sveriges ledande e-handelsföretag med verksamhet i kanalerna jakt.se, fiske.se och hund.se . Deras kunder är fiskare, jägare, hundägare och friluftsmänniskor. De växer mycket snabbt, ordning och reda med bra dokumentation och rutiner hjälper dem i denna snabba tillväxt. Läs mer

Offentlig upphandling och inköp ? nya tjänster

Anett-Hansen.jpg 2018-04-03 Genom vårt samarbete med Anett Hansen Konsult AB som har 20 års erfarenhet av inköp och över 5 års erfarenhet av offentlig upphandling, kan vi nu erbjuda våra kunder riktigt bra tjänster när det gäller upphandling och inköp. Anett kan båda sidorna, som diplomerad upphandlare inom offentlig sektor och som Bid-konsult, dvs hjälpa företag att svara på offentliga upphandlingar. Läs mer

OLU Utbildningar AB och OLU VUXenutbildning AB certifierade

2018-03-08 Vi gratulerar OLU UTBILDNINGAR, Älvsjö och OLU VUXENUTBILDNINGAR, Nacka till certifieringen mot ISO 9001 & ISO 14001.De erbjuder drygt 200 nationella kurser inom t ex matematik, kemi, fysik och språk, på distans eller som traditionell klassrumsundervisning. Dessutom nationella yrkesprogram som Vård & Omsorg, Barn & Fritid, Handel & Administration samt Hotell och turism. Skolans ambition är att underlätta vuxnas möjlighet att studera. Läs mer

K.B.M. Kvillebäckens Mekaniska Verkstad certifierade

2018-02-02 Vi gratulerar K.B.M. Kvillebäckens Mekaniska Verkstad AB till certifieringen mot ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvillebäckens Mekaniska kan med sin kompetens och erfarenhet tillhanda konstruktionstjänster och hjälpa till att ta fram mekaniska produkter inom alla segment. De hjälper kunden från idé till färdig produkt och deras maskinpark ger dem flexibiliteten att utföra alla steg under produktionens gång. Kvillebäckens Mekaniska har över 70 års erfarenhet vilket gör dem till en erfaren problemlösare och pålitlig samarbetspartner. Läs mer

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering! Vi gratulerar nedanstående företag till ett väl genomfört ISO-arbete, och det är nu resan mot lönsamhet, effektivitet och glädje börjar!

LINET Sweden AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Dianor AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Radiator VVS AB (10 siter) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
GBG Legoindustri AB EN 1090, ISO 3834
ABA AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Heda Skandinavien AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Agemek EN 1090, ISO 3834
Aronsson & Monsén Svets AB EN 1090, ISO 3834
SolTech Energy AB ISO 9001:2015
BerDiz Consulting AB ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Medtryck Sverige AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
AB Radon Konsult i Roslagen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
TermoRör Stockholm AB AFS 2001:1
Surftech Engineering AB EN 1090, ISO 3834
Sea Cross Marine AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Scandinavian Oil Services AB ISO 9001:2015
Centrala Partihallen AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Karaten Bygg AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Järva Tolk & Översättningsservice AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Eskilstuna Omsorg & Behandling AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Stockholms Hiss-service AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
NeH Svenska AB ISO 9001:2015
Zip-Up Svenska AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Niklas Montage Service AB EN 1090, ISO 3834
TMP MEK&FASTIGHETER AB EN 1090
Bingers Mekan AB EN 1090, ISO 3834
Arosbärgarna AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Rosenhill Vård & Omsorg AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AFS 2001:1
Advanced Vacuum Distribution Europe AB ISO 9001:2015
KranEl AB & KranCom AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
TLS Energimätning AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
SpecialTeknik i Sverige AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
H.A. Stål Bygg AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Heraeus Medical AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Certifierade kunder 2016

Under 2016 slog vi rekord - vi vägledde 37 kunder mot certifiering! Vi gratulerar nedanstående företag till ett väl genomfört ISO-arbete, och det är nu resan mot lönsamhet, effektivitet och glädje börjar!
Städsystem ISO 9001, ISO 14001
Aveny Ögonklinik AB ISO 9001, ISO 14001
Processpumpar i Motala AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
SÖVE AB ISO 9001, ISO 14001
Berdiz Consulting AB ISO 9001
Loka Brunn Kur & Konferenshotell ISO 14001:2015
Zenon AB ISO 9001:2015
ABF Stockholms län ISO 14001
Göteborgs Industriinstallation AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 1090, ISO 3834
Lindbergs Skyltaffär AB ISO 9001, ISO 14001
Rikshiss Service AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Acira AB ISO 9001, ISO 14001
Ögon Praktiken i Trollhättan AB ISO 9001, ISO 14001
Engineering4U Svenska AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Omby Kaross AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Proact IT Sweden AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Kero Pump AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Protective System Svenska Productions AB ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
PMK Marin & Industri AB EN 1090, ISO 3834
GIGS Mekaniska AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Briab - Brand & Riskingenjörerna AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Tapetlagret Öbergs Färghus i Västerås ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Drivec AB ISO 9001, ISO 14001
Logent AB ISO 9001, ISO 14001
Consilium Incendium AB ISO 9001:2015
Azalea Global IT AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Casula Saneringsteknik AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Heraeus Elektro-Nite AB ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
Scandinavian Kitchen Group ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Linkon AB ISO 14001:2015
JM Pålgård AB med dotterbolag Pålgårds Åkeri AB och Pålgård & Söner Kran AB (16 siter) ISO 9001:2015
Daniels Mekaniska AB EN 1090, ISO 3834
IT-Mästaren Mitt AB ISO 9001:2015
Höglands Logistik AB ISO 9001, ISO 14001
WS Mobility AB ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Datacenter AB ISO 14001:2015
Hållén Arkitekter i Örebro AB ISO 9001:2015

CertwayNytt maj 2019

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!

Seminarium & workshop om Upphandlingar

Seminarium & workshop om offentlig upphandling i praktiken. 25 000 offertförfrågningar att svara på varje år, ta chansen! Läs mer här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Kontakta oss!

Certifierade företag 2019

Heraeus Electro-Nite AB
ISO 45001
Waxy International AB
ISO 9001, ISO 14001
Kökspennan AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Piscator Ventilation AB
ISO 9001, ISO 14001
Witzenmann Sverige AB
ISO 14001
JS Maskin AB
ISO 9001, ISO 14001
Colligo Vårdkompetens AB
ISO 9001
Etiprint AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani Energi AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani El AB
ISO 9001, ISO 14001
Aviolinx Software AB
ISO 9001
ExpoGraf CardKeep Inter. AB
ISO 9001, ISO 14001
Broccoli Engineering AB
ISO 9001, ISO 14001
Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB (Gibon Västerås)
ISO 9001, ISO 14001
ITS Independent Transport & Shipping AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies