Meny

Givande kunddag i Stockholm

Ett trettiotal kunder slöt upp

I fredags var det åter dags för Certways återkommande event för erfarenhets- och kunskapsutbyte i Stockholm med inbjudna kunder. Ett trettiotal kunder slöt upp i ett vackert och höstkallt Stockholm för att bland annat få information om förändringar i standarderna för kvalitet och miljö, ISO9001:2015 och ISO 14001:2015.

Två av Certways kunder berättade också hur de arbetat med förbättrings- och kvalitetsarbete. Förmiddagen avslutades med en gruppdiskussion kring att sätta mål med mervärde i företag och organisationer.

Dagen började med att Gunilla Mattsson, grundare av Certway, gick igenom de viktigaste förändringarna i de två standarderna och delade med sig av de erfarenheter hon fått från nyrevisioner som hon deltagit i. Bland förändringarna kan man se att alla standarder får samma struktur vilket gör det lättare att integrera systemen. Företagen har tre år på sig för övergången. En annan nyhet är att kvalitets- och/eller miljöarbetet ska bli en naturlig del av verksamheten, dvs. det finns krav på att kvalitetsmålen ska integreras med affärsmålen. Andra nyheter var att man behöver man behöver definiera in-och output i processerna, identifiera relevanta intressenter och deras krav samt dokumentera risker och möjligheter.

Vill du veta mer så håller Certway utbildning i nya standarderna.

Ulrika Kroon, QA/HR manager på Scandinova Systems AB som tillverkar modulatorer, berättade om den resa som företaget gjort när de först införde ISO 9001 och sedan ISO 14001. En lärdom var att ledningsgruppen måste vara med på tåget om det ska bli bra och att det handlar om ”att hitta rutiner som löser vardagliga problem för de anställda”

Det var spännande att få höra Thomas Johansson VD och ägare på Ekbacka vårdhem berätta om det stora förändringsarbete de genomgått och hur de var bland de första vårdhemmen som ISO-certfierat sig enligt 9001 och 14001. Bland annat berättade han att de i början hade 25 miljömål och att det var för ambitiöst. Med Åke Söderströms hjälp, konsult på Certway, bearbetade de målen till fyra relevanta och hanterbara mål. Vidare berättade Thomas att han infört ett helt webb-baserat, användarvänligt och integrerat verksamhetssystem på sitt intranätnät. Viktiga och relevanta dokument är inte mer än tre klick bort för varje anställd, vilket gör verksamhetssystemet till ett levande system där alla anställda är delaktiga.

Sist men inte minst höll Certways konsult Åke Söderström en gruppövning i att sätta SMARTA mål med mervärde för organisationen (specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta). Är målen vi har idag drivande, driver de företaget framåt? Är de relevanta och kommunicerade? Vad är syftet med målen och vad är effekten av dem? Det blev intressanta diskussioner. Åke delade med sig att det är viktigt att få med målen i mötesordningen, t.ex personalmöten på företaget, sprida ut aktiviteterna, ha en tydlig handlingsplan, göra målen relevanta och påverkbara för de anställda och inte minst uppföljning är viktigt. Ett tips är att använda balanserade styrkort i framtagandet av mål.

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies