Meny

G:ssons El även arbetsmiljöcertifierade

och sätter människan och personalen i centrum

I december 2015 blev G:sson El i Södertälje arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Åke Söderström på Certway har väglett företaget i processen. Företaget utför servicearbeten samt entreprenader inom el och tele och har 34 anställda. Med certifieringen vill företaget visa att de sätter människan i centrum och att de tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

Ett företag i framkant vad gäller arbetsmiljö
Företaget var redan innan både kvalitets- och miljöcertifierade. ”Arbetsmiljöcertifiering leder till bättre kvalitets- och miljöarbete” säger Nicklas Gustavsson, VD på G:ssons El. ”Vi har fått verktyg att arbeta konkret med arbetsmiljö” säger Nicklas vidare, ”personalen har bättre förståelse t.ex. hur man kan använda avvikelserapporterna på ett bättre sätt i verksamheten.

Både ledning och personal bidrar till en god arbetsmiljö som är säker
Arbetsmiljöutbildning hölls för all personal där montörerna fick sitta i grupper och arbeta med riskbedömningar, hur skyddsronderna skulle organiseras och vilka arbetsmiljöaspekter som var viktiga. Hela företagets arbetsmiljöarbete kunde sedan grundas på detta arbete. I och med detta blev personalen involverad på ett helt annat sätt, där de förstod att både ledning och de själva är ansvariga för en god och säker arbetsmiljö.

Certways roll var att vägleda, utbilda och ge förslag på hur de kan komma vidare
G:ssons El hade redan innan ett aktivt arbetsmiljöarbete men kan i och med certifieringen ta arbetet till nästa nivå. ”Det var ett roligt företag att arbeta med just för att både ledning och medarbetare var så engagerade och involverade” säger Åke Söderström, konsult på Certway. Bland annat införde företaget en trivselenkät som kommer att genomföras med personalen, tillsammans med den enkät som företagshälsovården gör så kommer dessa att ge ett väldigt bra underlag för arbetsmiljöförbättringar.

Lätt och fort att införa systemet
Arbetsmiljöimplementeringen och certifieringen gick fort, på tre månader. Det beror dels på att ledningen var så engagerad, dels fanns det ett arbetsmiljöarbete redan innan och för att personalen var så engagerade hela vägen.

Beröm från certifieringsrevisors för engagemanget
Certifieringsrevisorn hade flera positiva synpunkter vid steg 2-revisionen. Bland annat att företaget har arbetat föredömligt med implementeringen av arbetsmiljöarbetet, det stora engagemanget från högsta ledningen.

Fakta G:ssons El
G:ssons El AB är beläget i Södertälje med en omsättning på ca 45-50 miljoner kronor. Företaget har 34 anställda och utför servicearbeten samt entreprenader inom El och Tele för framförallt större fastighetsägare, byggare samt kommunal- och landstingsbolag. Mer information: http://www.gssonsel.se

God fortsättning!

I december stöttade vi WWF:s arbete för biologisk mångfald.

Julbanner2019.png

CertwayNytt dec 2019

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2019

Heraeus Electro-Nite AB
ISO 45001
Waxy International AB
ISO 9001, ISO 14001
Kökspennan AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Piscator Ventilation AB
ISO 9001, ISO 14001
Witzenmann Sverige AB
ISO 14001
JS Maskin AB
ISO 9001, ISO 14001
Colligo Vårdkompetens AB
ISO 9001
Etiprint AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani Energi AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani El AB
ISO 9001, ISO 14001
Aviolinx Software AB
ISO 9001
ExpoGraf CardKeep Inter. AB
ISO 9001, ISO 14001
Broccoli Engineering AB
ISO 9001, ISO 14001
Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB (Gibon Västerås)
ISO 9001, ISO 14001
ITS Independent Transport & Shipping AB
ISO 9001, ISO 14001
Omsorg & Behandling AB
ISO 45001
Ekonomistäd i Jönköping AB
ISO 9001
Kvibergs Måleri och
Entreprenad AB

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Trident Industri AB
ISO 9001, ISO 14001
Bronco Transmission AB
ISO 9001, ISO 14001
PLANit Sweden AB
ISO 9001, ISO 14001
C.Lidberg Bygg AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
BROGRUND Mark AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Elvaco AB
ISO 9001, ISO 14001
B.Braun Medical AB
ISO 14001
Vaxholms Miljövård AB
FR2000
NEZ AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Elinder&Sten Arkitekter AB
ISO 9001, ISO 14001
Maskin & Smide Lidhult AB
ISO 9001

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies