Meny

G:ssons El även arbetsmiljöcertifierade

och sätter människan och personalen i centrum

I december 2015 blev G:sson El i Södertälje arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Åke Söderström på Certway har väglett företaget i processen. Företaget utför servicearbeten samt entreprenader inom el och tele och har 34 anställda. Med certifieringen vill företaget visa att de sätter människan i centrum och att de tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

Ett företag i framkant vad gäller arbetsmiljö
Företaget var redan innan både kvalitets- och miljöcertifierade. ”Arbetsmiljöcertifiering leder till bättre kvalitets- och miljöarbete” säger Nicklas Gustavsson, VD på G:ssons El. ”Vi har fått verktyg att arbeta konkret med arbetsmiljö” säger Nicklas vidare, ”personalen har bättre förståelse t.ex. hur man kan använda avvikelserapporterna på ett bättre sätt i verksamheten.

Både ledning och personal bidrar till en god arbetsmiljö som är säker
Arbetsmiljöutbildning hölls för all personal där montörerna fick sitta i grupper och arbeta med riskbedömningar, hur skyddsronderna skulle organiseras och vilka arbetsmiljöaspekter som var viktiga. Hela företagets arbetsmiljöarbete kunde sedan grundas på detta arbete. I och med detta blev personalen involverad på ett helt annat sätt, där de förstod att både ledning och de själva är ansvariga för en god och säker arbetsmiljö.

Certways roll var att vägleda, utbilda och ge förslag på hur de kan komma vidare
G:ssons El hade redan innan ett aktivt arbetsmiljöarbete men kan i och med certifieringen ta arbetet till nästa nivå. ”Det var ett roligt företag att arbeta med just för att både ledning och medarbetare var så engagerade och involverade” säger Åke Söderström, konsult på Certway. Bland annat införde företaget en trivselenkät som kommer att genomföras med personalen, tillsammans med den enkät som företagshälsovården gör så kommer dessa att ge ett väldigt bra underlag för arbetsmiljöförbättringar.

Lätt och fort att införa systemet
Arbetsmiljöimplementeringen och certifieringen gick fort, på tre månader. Det beror dels på att ledningen var så engagerad, dels fanns det ett arbetsmiljöarbete redan innan och för att personalen var så engagerade hela vägen.

Beröm från certifieringsrevisors för engagemanget
Certifieringsrevisorn hade flera positiva synpunkter vid steg 2-revisionen. Bland annat att företaget har arbetat föredömligt med implementeringen av arbetsmiljöarbetet, det stora engagemanget från högsta ledningen.

Fakta G:ssons El
G:ssons El AB är beläget i Södertälje med en omsättning på ca 45-50 miljoner kronor. Företaget har 34 anställda och utför servicearbeten samt entreprenader inom El och Tele för framförallt större fastighetsägare, byggare samt kommunal- och landstingsbolag. Mer information: http://www.gssonsel.se

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies