Meny

Hållbar arkitektur på ETTELVA

Certway har väglett arkitektbyrån ETTELVA Arkitekter till kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 och 14001). ETTELVA skapar vackra och funktionella miljöer som sätter slutanvändaren i första rummet. De kallar det arkitektur med omtanke. Nu kan de stödja den värdegrunden med en estetisk vacker verksamhetsmanual och ett funktionellt system baserat på ISO 9001 och ISO 14001.

Förenkla processer och höja kvaliteten
”Verksamhetssystemet ger en bra överblick över vårt arbete och gör det enklare att komma med förbättringsförslag på våra rutiner och processer som förbättrar kvaliteten i det vi levererar” säger Lina Kumlin, planarkitekt ansvarig för team Stadsbyggnad på ETTELVA, och som har varit ansvarig för införandet av verksamhetssystemet på arkitektbyrån.

Lina tycker att de redan ser klara fördelar med det nya systemet, dels att det blir ett kvitto och bevis på att företaget håller hög kvalitet gentemot mot kund, dels att det underlättar väsentligt i anbud och offerter. Vidare tycker hon att det är till stor hjälp när det kommer nyanställda, som uttryckt att de tycker att det är värdefullt med en tydlig manual för hur man arbetar på ETTELVA att luta sig mot.

Hållbar arkitektur
Som arkitektföretag menar ETTELVA att de har ett stort ansvar för att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling, och de har kompetens att ifrågasätta lösningar som innebär negativ miljöpåverkan och föreslå rimliga alternativ. Detta blir nu enklare med ett miljöledningssystem. Genom att välja bästa möjliga utformning, placering, byggmetod och material för det specifika uppdraget bidrar företaget till hållbar utveckling.

Certway som stöd och bollplank i processen
”Företaget hade redan stora delar av ett system, så min roll blev att stötta och projektleda ETTELVA i processen för att komma i mål med certifieringarna” säger Certways konsult Gunilla Mattsson. Hon tycker att den processen gick väldigt bra, då företaget arbetade på ett strukturerat och självständigt sätt med de uppgifter hon gav dem. Gunilla höll också en utbildning i internrevision i företaget, i utbildningen ingick en praktisk övning i att utföra internrevision. Som bonus kunde resultatet från internrevisionen användas som dokumenterad information vid certifieringen.

Slimmad verksamhetsmanual
En viktig målsättning med verksamhetsmanualen var att fokusera på det viktiga och inte ta fram onödiga dokument. ”ETTELVAS manual är ett föredöme både till utseende och omfång” säger Gunilla. ”Det bevisar att information kopplade till ledningssystem inte behöver vara formella och tråkiga. Det är snarare så att en lättillgänglig och slimmad manual gör det enkelt för medarbetare att ta till sig systemet och leva efter det.

Fakta ETTELVA
ETTELVA Arkitekter med huvudkontor i Stockholm har funnits sedan 1983 och har idag 53 anställda. De arbetar inom affärsområdena; bostad, kommersiellt och stadsbyggnad. Genom att kombinera kreativitet med gediget projekteringskunnande verkar företaget i både teknisk och estetisk framkant med en hållbar inriktning.

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies