Meny

Införa miljöledningssystem ISO 14001

Den enkla vägen till ISO 14001:2015

ISO-14001-bild-2015.gif

1. Kartläggning

Som första steg i miljöarbetet enligt ISO 14001:2015 ingår att du ska kartlägga:
• din miljöpåverkan (sammanställs i miljöaspektregistret)
• vilka intressenter som ställer miljökrav på din verksamhet
• de externa och interna frågor som kan påverka ditt miljöarbete (omvärlds- och invärldsanalys)
• vilka risker och möjligheter som finns för ditt för ditt företag.

2. Identifiering

Nästa steg är att bedöma informationen som du fick i kartläggningen för att identifiera företagets:
• betydande miljöaspekter (dvs miljöbovar eller prioriterade miljöområden)
• allvarliga risker och möjligheter
Dessa tar du med dig till steg 3, tillsammans med de intressentkrav som du erhöll i kartläggningen.

3. Planering

Nu är det dags för att ta fram miljöpolicy, miljörutiner och miljömål och handlingsplaner om du inte har det redan. Det ska finnas miljörutiner för att:
• styra upp dina betydande miljöaspekter
• säkerställa att du följer de miljökrav som intressenterna ställer på dig
• förebygga eller minimera påverkan från dina betydande miljörisker/miljöhot
• hjälpa dig att nå miljömålen
• säkerställa att du kan uppfylla det som du har åtagit dig i miljöpolicyn
• ta vara på dina betydande miljömöjligheter
I planeringen ingår även att tillsätta resurser för miljöarbetet.

4. Genomförande

Om du inte har något aktivt miljöarbete är det nu dags att implementera dina planer i fas 3 i det dagliga arbetet. Detta görs enklast via utbildningar, workshops eller liknande för all personal.
Är det däremot så att du redan har ett aktivt miljöarbete innebär detta steg att du informerar och utbildar personalen om "nyheterna".
Under genomförandet ska även miljöavvikelser rapporteras, hanteras, granskas och avslutas.

5. Uppföljning

För att säkerställa att miljöarbetet fungerar på avsett sätt måste det följas upp. ISO 14001 ställer krav på att uppföljningen ska ske via:
• interna revisioner (en typ av egenkontroll av miljöarbetet)
• mätning av betydande miljöaspekter (använd gärna nyckeltal)
• avstämningar av beslutade åtgärder för att förebygga allvarliga miljörisker/miljöhot
• kontroll av att intressenternas miljökrav inklusive lagkrav följs
• uppföljning av att miljömålen uppfylls
• kontroll av att miljöarbetet stämmer överens med företagets affärsplan och vision
• sammanställning av återkommande och allvarliga miljöavvikelser
Miljöarbetets status rapporteras vid ledningens genomgång. Där tas även beslut om åtgärder för att komma tillrätta med eventuella problem i miljöarbetet.

6. Åtgärder

Åtgärderna beslutade vid ledningens genomgång vidtas och följs upp för att säkerställa att de är tillräckliga för att komma tillrätta med problemen.

Certifiering

När alla ovanstående stegen är genomförda är det då dags för själva certifieringen om du inte redan är certifierad. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsbolag.

Certifieringen sker i 2 steg, där steg 1 innebär en dokumentgranskning för att säkerställa att alla delar som kravs enligt standarden finns på plats. Vid steg 2 sker istället en granskning av att företaget gör det som det har åtagit sig i sitt miljöledningssystem.
Brister som upptäcks vid revisionerna noteras som en avvikelse och du måste svara på dessa avvikelser och presentera bevis på att åtgärderna är genomförda. Om certifieringsbolaget godkänner dina åtgärder kommer ett certifikat att utdelas.

Kontakta oss om du vill veta mer

Namn
E-post
Telefon
 

God fortsättning!

I december stöttade vi WWF:s arbete för biologisk mångfald.

Julbanner2019.png

CertwayNytt dec 2019

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2019

Heraeus Electro-Nite AB
ISO 45001
Waxy International AB
ISO 9001, ISO 14001
Kökspennan AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Piscator Ventilation AB
ISO 9001, ISO 14001
Witzenmann Sverige AB
ISO 14001
JS Maskin AB
ISO 9001, ISO 14001
Colligo Vårdkompetens AB
ISO 9001
Etiprint AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani Energi AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani El AB
ISO 9001, ISO 14001
Aviolinx Software AB
ISO 9001
ExpoGraf CardKeep Inter. AB
ISO 9001, ISO 14001
Broccoli Engineering AB
ISO 9001, ISO 14001
Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB (Gibon Västerås)
ISO 9001, ISO 14001
ITS Independent Transport & Shipping AB
ISO 9001, ISO 14001
Omsorg & Behandling AB
ISO 45001
Ekonomistäd i Jönköping AB
ISO 9001
Kvibergs Måleri och
Entreprenad AB

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Trident Industri AB
ISO 9001, ISO 14001
Bronco Transmission AB
ISO 9001, ISO 14001
PLANit Sweden AB
ISO 9001, ISO 14001
C.Lidberg Bygg AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
BROGRUND Mark AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Elvaco AB
ISO 9001, ISO 14001
B.Braun Medical AB
ISO 14001
Vaxholms Miljövård AB
FR2000
NEZ AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Elinder&Sten Arkitekter AB
ISO 9001, ISO 14001
Maskin & Smide Lidhult AB
ISO 9001

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies