Meny

Internrevisionsutbildning + nätverkande

Utbildning-Internrevision-151203.jpg ”En lyckad internrevision ger minst lika många förbättringsförslag som avvikelser, som får positiv effekt på verksamheten”. Torsdag 3/12 förra veckan hölls en utbildning i Internrevision på Certway i Stockholm av den erfarne kursledaren Åke Söderström. Fem deltagare från olika branscher och med olika arbetsområden, samt Anna-Maria Loimi från Certway, deltog. Blev en bra mix och en lagom stor grupp för bra och givande diskussioner om rollens utmaningar och förtjänster. Ett nätverk för utbyte av erfarenheter skapades efter utbildningen, deltagarna kan därmed stötta varandra även fortsättningsvis.

Internrevisorns roll är att se att företagets verksamhetssystem är levande, stämmer med verkligheten, kollar av effektiviteten och lämpligheten, men också utvärdera behovet av förbättringar och förebyggande åtgärder. Vi kanske följer rutinerna men är det bra och fungerande rutiner? Har vi rutinen för dess egen skull eller gör den nytta?

Rollen som internrevisor är inte alltid helt enkel menar Åke eftersom kraven på revisorn är många och för att denne har en viktig roll i förbättrings- och utvecklingsarbetet på företaget. En internrevisor ska kunna revisions- och intervjuteknik, vara analytisk, oberoende, tycka att det är roligt och vara en god lyssnare. Det kan uppstå dilemman då man kan få höra om saker som inte fungerar och hur ska man då hantera det? Åke talade om vikten att bli trygg i sin roll och betonade att det är viktigt att vara diplomatisk.
Åke talade också om flera olika sätt man kan göra internrevision på.

Om du vill du veta mer kommer vi att ha utbildningar även under våren 2016 - håll utkik!

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies