Meny

ISO 3834

Kvalitetssäkrad svetsning med ISO 3834

6267954-the-welder.jpg Vill du kvalitetssäkra dina svetsprocesser är det standarden ISO 3834 som gäller. Idag är ISO 3834 en vanlig referens i många produktstandarder och krav från beställare när krav på svetsning behöver förtydligas.

Vid certifiering mot ISO 3834 är det en fördel om du har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001.

Från och med den 1 juli 2014 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i står och aluminium vara certifierade enligt EN 1090. För att kunna bli certifierade enligt EN 1090 måste du först införa ISO 3834.

Hur blir man ISO 3834-certifierad?

Innan ledningssystemet för kvalitetssäkringen av svetsningen måste du bestämma vilken nivå du ska certifiera dig mot. Det finns nämligen 3 olika nivåer, som du kan välja mellan;
- ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
- ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
- ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

Det är väldigt viktigt att du väljer rätt nivå. Vid valet ska du utgå ifrån;
- krav från kunder
- krav i direktiv, produktstandarder
- krav i föreskrifter från myndigheter
- produktens, detaljens, svetsförbandets inverkan på säkerhet och funktion
- svetsningens komplexitet

Vad kan vi hjälpa till med?

Våra ISO 3834-konsulter kan hjälpa dig med allt från att välja vilken nivå du ska certifiera dig enligt till att ta fram WPS:er och införa ledningssystemet. Självklart kan vi även hjälpa dig med att utbilda personal och utföra interna revisioner.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är ISO 3834?

Vill du kvalitetssäkra dina svetsprocesser är det standarden ISO 3834 som gäller. Idag är ISO 3834 en vanlig referens i många produktstandarder och krav från beställare när krav på svetsning behöver förtydligas.

Vid certifiering mot ISO 3834 är det en fördel om du har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001.

Från och med den 1 juli 2014 måste dessutom verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål och aluminium vara certifierade enligt EN 1090. För att kunna bli certifierade enligt EN 1090, måste du först införa ISO 3834.

Vad krävs enligt ISO 3834?

Nedan följer en sammanställning över vilka krav som ställs och som du behöver uppfylla. Beroende på vilken kravnivå som ni väljer varierar också omfattningen i själva kravet.

1. Genomgång av krav och teknisk genomgång
Du ska gå igenom vilka krav som finns i kontraktet inklusive en genomgång av de tekniska underlagen som beställaren tillhandahåller. Du ska vid genomgången kontrollera att du kan uppfylla kraven och att du har den information som krävs för att kunna utföra uppdraget.

2. Kompetenskrav på personal
Du ska säkerställa att svetsare, svetsoperatörer, svetsansvarig och underleverantörer har den kompetens som krävs enligt standarden. Det ska också finnas rutiner för att kvalificera personalen.

3. Utrustning
Du ska sammanställa en lista över den utrustning som används och av listan ska det framgå vilken kapacitet utrustningen har samt hur den ska underhållas.

4. Produktionsplanering
Du ska ta fram dokumenterade planer för hur produktionen ska gå till.

5. Svetsdatablad
Svetsdatablad eller WPS:er ska tas fram för produktionen och du ska säkerställa att de används på rätt sätt i produktionen.

6. Kvalificering av svetsprocedurer
Svetsprocedurer ska kvalificeras före produktion. Det ska finnas en metod som beskriver hur detta ska gå till och denna ska stämma överens med aktuell kravnivå.

7. Kontroll och provning
Du ska planera in kontroll och provning vid lämpliga tillfällen under produktionsarbetet. När och hur ofta beror på kontrakt, produktstandard, svetsmetod och typ av konstruktion. Observera att kontroll ska ske både före, under och efter tillverkning.

8. Material
Du behöver en rutin för hur du gör inköpen på sådant sätt att det är rätt material som köps in, hur godsmottagning ska ske och hur du hanterar materialcertifikaten. Du ska också ha rutiner för hur materialet spåras och lagerhanteras.

9. Värmebehandling efter svetsning
Rutiner behövs för att beskriva hur värmebehandling efter svetsning ska ske och kontrolleras.

10. Avvikelsehantering
Du behöver rutiner för att beskriva hur du hanterar avvikande produkter och vidtar korrigerande åtgärder.

11. Kalibrering
Du behöver lista vilken mätutrustning som du använder inom produktionen. Denna utrustning ska kalibreras och du ska kunna visa att denna kalibrering är gjord.

12. Spårbarhet
Identitet och spårbarhet ska upprätthållas genom hela tillverkningsprocessen, då så krävs.

13. Dokumentstyrning
Du ska ta fram en rutin för hur styrande och redovisande dokument ska hanteras.

Kontakta oss om du vill veta mer

Namn
E-post
Telefon
 

Stockholmskontoret flyttar

Vårt huvudkontor i Stockholm har just flyttat till ny adress:
Yrkesvägen 21 B :1201, i Huddinge
Nytt telefonnummer är 08-77 47 777

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001
Intea Fastigheter AB (publ)
ISO 9001, ISO 14001
Datakompisen i Dorotea AB
ISO 9001, ISO 14001
Borga Plåt AB
EN 1090-1
City Golf Europe AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Yrkesvägen 21 B - 141 43 Huddinge - Telefon 08-77 47 777 - Mejladress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies