Meny

ISO 45001

Certifiera dig mot den nya arbetsmiljöstandarden

ISO 45001 är arbetsmiljöstandarden som ersätter OHSAS 18001 och AFS 2001:1. Det innebär att du som redan är arbetsmiljöcertifierad enligt någon av dessa standarder måste uppgradera till ISO 45001 senast våren 2021.

Hur blir man ISO 45001 certifierad?

Precis som alla andra ledningssystem som är certifieringsbara måste följande vara på plats för att du ska kunna certifiera dig enligt ISO 45001:

certwayflow.jpg

1. Information: Du ska ta fram dokumenterade rutiner för hur medarbetarna ska arbeta för att förebygga arbetsskador och olyckor. OBS att medarbetarna ska vara delaktiga vid framtagandet av informationen.
2. Implementering/Utbildning: förutom att det är ett krav i ISO 45001, är det även ett lagkrav att personalen ska få en utbildning i riskerna som finns på arbetsplatsen samt hur de ska arbeta för att eliminera dessa.
3. Internrevision: för att du ska vara säker på att alla lag- och standardkrav uppfylls, utförs en internrevision innan certifieringsrevisionen. Då får du dessutom en tydlig åtgärdslista på vad du måste åtgärda innan certifieringen. Som bonus får du dessutom en revisionsrapport som du kan visa upp vid certifieringsrevisionerna.
4. Ledningens genomgång: ett annat dokument som certifieringsrevisorn efterfrågar är protokollet från ledningens genomgång. Det är ett möte där ledningen utvärderar hur arbetsmiljöarbetet fungerar samt beslutar om åtgärder och tillsätter resurser när det bedöms finnas ett behov.

Nu är det dags för certifieringsrevisorerna att granska ert arbetsmiljöarbete. Denna process brukar delas upp i två olika steg, som vi här kallar certifieringsrevision 1 respektive 2. Efter respektive certifieringsrevision får du avvikelser på de brister som upptäcks. Avvikelserna från 1 :an måste åtgärdas innan 2:an. Avvikelserna från 2:an måste rapporteras in av dig och åtgärderna godkännas av certifieringsrevisorn innan du kan få ditt certifikat.

Vad händer efter certifieringen?

Ja, det är nu som själva arbetsmiljöarbetet börjar. Dvs du måste fortsätta att kartlägga arbetsmiljöriskerna, rapportera tillbud & olyckor, utföra interna revisioner, genomföra ledningens genomgång m m.
Certifieringsrevisorerna kommer nämligen ut minst en ggr/år för att granska att du fortsätter att arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

Vad kan Certways ISO 45001-konsulter hjälpa till med?

Arbetet med arbetsmiljöfrågorna kan vara svårt att klara av på egen hand. Dels för att det är mycket lagkrav som du måste ha kontroll på, dels för att du måste få personalen delaktig vid framtagningen av arbetsmiljöarbetet. Och då kan det vara bra med externt stöd i arbetet.
Många av våra ISO 45001-konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom olika typer av branscher t ex byggbranschen, mekaniska verkstäder, men även inom rena tjänsteföretag där fokus istället kommer på psykosociala risker snarare än fysiska.
Vi hjälper dig med allt från riskbedömning med personalen, framtagning av information/manual, utbildning av ledningen och andra chefer samt utförande av interna revisioner. Vill du veta mer, kontakta då oss.
Vi garanterar att du får ett enkelt arbetsmiljösystem, som du kan sköta själv efter du nått din certifiering!

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell standard, som beskriver hur du ska arbeta för att förebygga att dina medarbetare drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa på arbetet. Att det är en internationell standard innebär att alla företag som är certifierade enligt ISO 45001 uppfyller samma krav, oavsett var i världen man befinner sig.

Tidigare kunde man arbetsmiljöcertifiera sig enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1. Denna möjlighet har nu tagits bort och senast våren 2021 måste de som har dessa certifieringar uppgradera sig enligt ISO 45001.

Vad krävs enligt ISO 45001?

När du ska certifiera dig enligt måste följande krav uppfyllas:
• delaktighet, personalen måste vara delaktiga vid framtagandet av riskbedömning, policy, mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet,
• ledningens engagemang, dvs ledningen måste vara engagerad i arbetsmiljöarbetet.

Övrigt som måste kunna visas upp är:
• arbetsmiljöpolicy,
• arbetsmiljömål,
• riskbedömning arbetsmiljö inkl handlingsplaner,
• arbetsmiljömöjligheter inkl handlingsplaner,
• relevanta intressenter samt deras bindande krav (inkl lagregister),
• rutiner för att förebygga olyckor samt säkerställa att bindande intressantkrav uppfylls,
• rutiner för att rapportera tillbud/olyckor samt agerande vid olycka,
• fördelningen av miljöansvar och miljöbefogenheter,
• vilka kompetenskrav ur arbetsmiljösynpunkt, som ställs på medarbetarna,
• hur arbetsmiljöfrågorna kommuniceras internt och externt inkl hur samråd säkerställs,
• resultat interna revisioner,
• protokoll ledningens genomgång,
• resultat nyckeltal för arbetsmiljöarbetet,
• m m.

Varför ISO 45001?

Det är idag ett lagkrav att företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (se AFS 2001:1 & SAM) och ISO 45001 är ett bra verktyg för att bedriva detta arbete på.

En arbetsmiljöcertifiering är dessutom något som man gör i första hand för att måna om sin personal, även om det idag blir allt vanligare att krav ställs vid t ex offentliga upphandlingar och från större företag.

Arbetsmiljo-pusselbit.jpg

Stockholmskontoret flyttar

Vårt huvudkontor i Stockholm har just flyttat till ny adress:
Yrkesvägen 21 B :1201, i Huddinge
Nytt telefonnummer är 08-77 47 777

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001
Intea Fastigheter AB (publ)
ISO 9001, ISO 14001
Datakompisen i Dorotea AB
ISO 9001, ISO 14001
Borga Plåt AB
EN 1090-1
City Golf Europe AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Yrkesvägen 21 B - 141 43 Huddinge - Telefon 08-77 47 777 - Mejladress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies