Certway
Meny

ISO 9001:2015

Kvalitetssäkra ditt företag med ISO 9001:2015

ISO 9001 är en internationell standard som beskriver hur du ska arbeta för att uppfylla de krav som dina intressenter ställer på dig samtidigt som du minskar dina interna kvalitetsproblem. Kort sagt är målsättningen med ISO 9001:2015 att du ska öka kundnöjdheten och din lönsamhet.
Många tror att certifieringar bara är en massa dokumentation och merarbete, men det är inte sant.

Formellt sett behövs enligt ISO 9001:2015 bara:
- en kvalitetspolicy,
- beskrivning av kvalitetssystemets omfattning samt
- den dokumentation som krävs för att dina processer kvalitetssäkras!

Orsaken till att det oftast blir fler sidor, är att standarden samtidigt kräver ett 20-tal bevis för att du uppfyller standardens krav, s k dokumenterad information.
Verksamhetssystemen som vi tar fram till våra kunder brukar hamna på runt 20-30 sidor beroende på hur många anställda ni har och vilka tjänster/produkter som ni levererar.

Vad innebär det i praktiken?

12901727-3d-white-people-with-checklist.jpg För att kunna certifiera dig enligt ISO 9001:2015 behöver du kunna visa upp följande:
1. Kvalitetssystemets omfattning (kort beskrivning).
2. Kvalitetspolicy och kvalitetsmål med tillhörande handlingsplaner.
3. Identifierade risker och möjligheter inkl. handlingsplaner.
4. Vad som går in respektive ut från definierade processer samt hur du kvalitetssäkrar dessa: försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, utlagda processer, ev service och ekonomi.
5. Dokumentation från bedömning av nya och utvärdering av befintliga leverantörer.
6. Kalibrering och underhåll av instrument och annan utrustning (rutiner och intyg).
7. Rapporterade avvikelser.
8. Ev spårbarhet på produkterna/tjänsterna.
9. Fördelat ansvar och befogenheter inom företaget.
10. Kompetenskrav och genomförda kompetenshöjande åtgärder.
11. Hur ni kommunicerar internt (inkl. ledningens genomgång) och externt.
12. Uppföljningen av kvalitetsarbetet: interna revisioner, nyckeltal för processerna.

Vad krävs för att du ska bli 9001-certifierad?

För att du ska kunna bli certifierad krävs följande;
1. Dokumentationen enligt föregående avsnitt måste vara på plats.
2. Personalen måste ha fått en grundläggande utbildning i företagets kvalitetsarbete.
3. Internrevision måste vara genomförd.
4. Ledningens genomgång ska vara genomförd.

Det är även bra om avvikelsehanteringen har kommit igång.

Kontakta oss om du vill ha en mer detaljerad information vad som krävs för att bli ISO 9001-certifierad. Du kan också använda dig av våra mallar.

Kontakta oss om du vill veta mer

Namn
E-post
Telefon
 

CertwayNytt maj 2019

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!

Seminarium & workshop om Upphandlingar

Seminarium & workshop om offentlig upphandling i praktiken. 25 000 offertförfrågningar att svara på varje år, ta chansen! Läs mer här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Kontakta oss!

Certifierade företag 2019

Heraeus Electro-Nite AB
ISO 45001
Waxy International AB
ISO 9001, ISO 14001
Kökspennan AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Piscator Ventilation AB
ISO 9001, ISO 14001
Witzenmann Sverige AB
ISO 14001
JS Maskin AB
ISO 9001, ISO 14001
Colligo Vårdkompetens AB
ISO 9001
Etiprint AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani Energi AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani El AB
ISO 9001, ISO 14001
Aviolinx Software AB
ISO 9001
ExpoGraf CardKeep Inter. AB
ISO 9001, ISO 14001
Broccoli Engineering AB
ISO 9001, ISO 14001
Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB (Gibon Västerås)
ISO 9001, ISO 14001
ITS Independent Transport & Shipping AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies