Meny

Loka Brunn Grythyttans Gästgivaregård

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Certways Sofia Rosenkvist Wittsell har väglett Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård fram till deras miljöcertifiering. Det står klart sedan A3 Certifiering fattat beslut om att båda verksamheterna kan certifieras enligt standarden ISO 14001.

- Tack vare alla fantastiska medarbetare som har engagerat sig i företagets miljöarbete är vi nu miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta ger oss en bra grund för att utveckla företagen vidare i så väl kvalitet som i miljö, berättar Anna Åsling, hotellchef på Grythyttans Gästgivaregård och huvudansvarig för arbetet med ISO-certifieringen.

Arbetet med att införa miljöledningssystemet påbörjades 2015. Sedan dess har alla anställda genomgått en miljöutbildning. Hela processen fram till certifieringen har tydligt ökat kunskaperna och engagemanget i miljöfrågor bland de anställda i hela verksamheten. Miljökrav ställs också vid alla upphandlingar/inköp av varor och tjänster genom en inköpspolicy.

Högre miljökrav på leverantörerna
- Att arbeta med vårt miljöledningssystem har gjort att jag nu ställer betydligt högre miljökrav på våra leverantörer samt att vi har börjat att ställa om till miljömärkta varor. Det har även fått mig att tänka på ett helt annat sätt när det gäller kött där vi i större utsträckning försöker köpa hela djuren istället för enstaka produkter. Fördelen är att detta även smittar av sig privat då jag numera är betydligt bättre på att tänka mig för vad jag köper hem också, berättar Erik Lindeberg, kökschef på Loka Brunn.

– Certifikatet blir ett kvitto på att vi har ett fungerande miljöledningssystem på båda våra anläggningar. Miljöledningssystemet är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete, säger Mia Spendrup, VD Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård.

Sofia Rosenkvist Wittsell från Certway vägledde
Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård valde att arbete med Certway för att nå i mål med miljöcertifieringen och hos Certway var det Sofia Rosenkvist Wittsell som höll i taktpinnen.
Internationell standard för miljöledning
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsföretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. För certifieringen av Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård har certifieringsföretaget A3 Certifiering anlitats.

Kontaktperson Loka Brunn & Grythyttans Gästgivaregård:
Anna Åsling, hotellchef, 0591 - 633 00, 070 – 24 13 276, anna.asling@lokabrunn.se, www.lokabrunn.se, http://www.grythyttan
Kontaktperson Certway: Sofia Rosenkvist Wittsell, 070-559 22 39, Marie Jansson, 070-834 97 78, http://www.certway.se

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies