Meny

Policy

För att leva som vi lär har vi på Certway AB valt att certifiera oss enligt ISO 9001, ISO 14001 och Afs 2001:1. Vårt verksamhetssystem innebär att vi ständigt förbättrar och effektiviserar hur vi arbetar, för att om möjligt förebygga incidenter, olyckor och negativ miljöpåverkan innan det uppstår. Det innebär även att vi uppfyller de krav som både myndigheter och andra relevanta intressenter ställer på oss.

Vår affärsidé är att vägleda våra kunder hela vägen till certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vad som gör oss på Certway unika, jämfört med andra konsultbolag inom samma bransch, är följande:

Kvalitet

Enkelhet: kundens verksamhetssystem ska vara enkelt att administrera samtidigt som det uppfyller standardens krav.
Självgående: kunden ska vara självgående efter avslutat uppdrag, dvs kunden ska inte vara beroende av vår fortsatta hjälp när uppdraget är avslutat.
Öppenhet: vi har en öppenhet mot kunden i allt vi gör, från offertstadiet till fakturering.

11997963-3d-white-people-seated-on-blue-earth-puzzle.jpg

Miljö och hållbarhet

Kundens förutsättningar: i vårt arbete utgår vi alltid från kundens förutsättningar. Det innebär att vi inte "prackar på" kunden vår ambitionsnivå när det gäller miljö och hållbarhetsarbetet.
Förebilder: vi ska själva vara en förebild i vårt egna hållbarhetsarbete, dvs vi ska ta miljöhänsyn från allt till inköp, investeringar till vårt sätt att driva uppdragen och arrangera kundaktiviteter.

Arbetsmiljö

Sund arbetsmiljö: vi som arbetar för Certway ska ha en arbetsbelastning och arbetsmiljö som inte har en negativ påverkan på vare sig vår psykiska eller fysiska hälsa.
Värna om varandra: som ett led i arbetet med sund arbetsmiljö ska medarbetarna inom Certway trivas på arbetet och med varandra. Det innebär bl a att vi täcker upp för varandra om någons arbetssituation försvåras.
Ledighet: medarbetarnas fritid och ledighet ska respekteras. Det innebär att vi inte ska störa varandra på icke arbetstid om det inte är absolut nödvändigt.

5044189-mixed.jpg

Jämställdhet

Vi diskriminerar ingen: oavsett kön, ålder, hårfärg, tro eller vem du blir kär i, är du välkommen både som kund och konsult till oss hos Certway. Vi kräver dock att du delar vår värdegrund.

Socialt ansvarstagande

Välgörenhetsorganisationer: vi har valt att stötta välgörenhetsorganisationer som har full insyn i sin verksamhet (dvs 90-nummer) och som inte är vinstdrivande eller knutna till någon sektliknande verksamhet. Vi väljer dessutom organisationer som verkar för att barn ska må bra.
Avstånd från spel-, tobaks-, drog-, vapen- och människohandelsindustrin: som ett led i vårt sociala ansvarstagande avstår vi från att arbeta för kunder eller på annat sätt stötta företag som är involverade i dessa industrier.

4774843-choice.jpg

Trafik

Kollektivt: vårt förstahandsval är alltid att åka kollektivt eller med tåg om det går och inte blir fördyrande ut mot kund.
Samordnar: alla resor samordnas med andra kunder och konsulter när så är möjligt.
Fordon: fordonen som används inom Certway ska uppfylla kraven på både säkerhet samt funktion. Detta för att det ska räcka med en bil för alla tillfällen. Vid nyinförskaffning/byte av fordon ska även CO2-utsläppen minskas.
Hyrbil: om hyrbil behövs ska sk miljöfordon användas.

Droger

Avstånd från droger: vi på Certway tar bestämt avstånd från alla typer av droger och missbruk. Det innebär bl a att vi inte accepterar drog- och/eller alkoholpåverkade konsulter på arbetsplatsen/på arbetstid samt att det ska finnas alkoholfria alternativ vid representation.

Informationssäkerhet

Ingen information i orätta händer: den information som vi tar del av ute hos kunderna stannar mellan oss och kunden. Det innebär bl a att vi inte ska diskutera kunder i offentliga miljöer samt att vi inte utför datorarbete/ lämnar datorn på så att obehöriga kan läsa på skärmen.

God fortsättning!

I december stöttade vi WWF:s arbete för biologisk mångfald.

Julbanner2019.png

CertwayNytt dec 2019

Läs vårt senaste nyhetsbrev här!

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2019

Heraeus Electro-Nite AB
ISO 45001
Waxy International AB
ISO 9001, ISO 14001
Kökspennan AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Piscator Ventilation AB
ISO 9001, ISO 14001
Witzenmann Sverige AB
ISO 14001
JS Maskin AB
ISO 9001, ISO 14001
Colligo Vårdkompetens AB
ISO 9001
Etiprint AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani Energi AB
ISO 9001, ISO 14001
Wani El AB
ISO 9001, ISO 14001
Aviolinx Software AB
ISO 9001
ExpoGraf CardKeep Inter. AB
ISO 9001, ISO 14001
Broccoli Engineering AB
ISO 9001, ISO 14001
Systempartner i Mälardalen och Dalarna AB (Gibon Västerås)
ISO 9001, ISO 14001
ITS Independent Transport & Shipping AB
ISO 9001, ISO 14001
Omsorg & Behandling AB
ISO 45001
Ekonomistäd i Jönköping AB
ISO 9001
Kvibergs Måleri och
Entreprenad AB

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Trident Industri AB
ISO 9001, ISO 14001
Bronco Transmission AB
ISO 9001, ISO 14001
PLANit Sweden AB
ISO 9001, ISO 14001
C.Lidberg Bygg AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
BROGRUND Mark AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Elvaco AB
ISO 9001, ISO 14001
B.Braun Medical AB
ISO 14001
Vaxholms Miljövård AB
FR2000
NEZ AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001
Elinder&Sten Arkitekter AB
ISO 9001, ISO 14001
Maskin & Smide Lidhult AB
ISO 9001

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

10833363-growth.jpg

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Gymnasievägen 22 - 141 38 Huddinge - Telefon 08-449 87 49 - Mailadress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies